GPM-Login – Sửa các lỗi thường gặp

TỔNG HỢP MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG GPM-LOGIN

 

KHÔNG MỞ ĐƯỢC TRÌNH DUYỆT

Nguyên nhân:

Thư mục lưu profile không đủ quyền hoặc đường dẫn tới thư mục profile chứa kí tự Tiếng Việt hoặc kí tự đặc biệt (Ví dụ: D:\Phần mềm\Dữ liệu Profile của GPM-Login)

Cách sửa:

Đổi lại tên thư mục profile, chạy lại tool sẽ cho trỏ lại thư mục profile mới, hoặc set full quyền cho thư mục profile (search google cách xem quyền thư mục)

 

KHÔNG CHECK ĐƯỢC LICENSE

Nguyên nhân:

Máy lỗi chứng chỉ hoặc IP bị block bởi server license

Cách sửa:
Vào trang: https://api.giaiphapmmo.net, có 2 trường hợp xảy ra:

  • Chữ https trên thanh URL bị gạch đỏ -> máy lỗi chứng chỉ, xem lại ngày giờ hiện tại trên máy hoặc tìm cách sửa lỗi đó trên google (cài lại máy là nhanh nhất)
  • Không bị trường hợp trên, vào trang đó 1 vài lần (F5 vài lần) cho nó verify IP của bạn rồi vào lại thử tool

 

CÀI LẠI WIN, PROFILE KHÔNG NHẬN EXTENSION ĐÃ CÀI

Nguyên nhân:

Thư mục profile đang set quyền user của win cũ

Cách sửa:

Chỉnh lại full quyền thư mục profile theo user mới (Xem cách set quyền thư mục trên google)