CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ REFUND

Như các bạn đã biết, chủ yếu các phần mềm về POD & Dropshipping đều chạy trên và phụ thuộc một hệ thống khác. Ví dụ : phần mềm nuôi tài khoản facebook thì chạy phụ thuộc vào facebook, khi fb thay đổi tất yếu phần mềm phải update theo mới chạy được, vì vậy các phần mềm này sẽ có đặc thù về mặt bảo hành

  • Đối với phần mềm thương mại, tất cả phiên bản chúng tôi đều là vĩnh viễn và sẽ update liên tục miễn phí nếu phần mềm vẫn còn bán được dù chỉ là một license (Khi mua phần mềm, bạn sẽ được gửi confirm phần này chi tiết hơn)
  • Đối với phần mềm theo yêu cầu, bảo hành thông thường là 3 tháng với mọi lỗi phát sinh. Sau đó, chúng tôi vẫn hỗ trợ update có phí nếu phần mềm gặp sự cố do site nguồn thay đổi cấu trúc
Xem thêm

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Dịch vụ của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng đã duy trì được từ 2018 tới nay, 100% khách hàng đều là free-traffic hoặc được giới thiệu từ khách khác, chưa từng chạy quảng cáo hoặc giới thiệu trên các hội nhóm; tất cả các phần mềm đều là vĩnh viễn và đặc biệt không có dùng thử nhưng vẫn được anh em giới thiệu và ủng hộ rất nhiệt tình. Chúng tôi là một team nhỏ chỉ có một vài người, không cho dùng thử giúp chúng tôi chỉ tập trung hỗ trợ khách hàng đang sử dụng thay vì phải hỗ trợ cả những người dùng thử để chốt đơn, mặc dù có thể bùng nổ nếu kết hợp chạy ads và dùng thử nhưng chúng tôi đã không làm như vậy vì muốn giữ lại đam mê code thay vì tập trung quá nhiều cho marketing.