Simple Crawler – Tải ảnh và title mọi site theo cấu hình

GIỚI THIỆU

Nếu bạn cần crawl sản phẩm ở site khác để đẩy thẳng lên site mình thì Bộ 13 tool crawl data là lựa chọn số 1, tuy nhiên trong một số trường hợp nhu cầu của bạn chỉ cần tải ảnh về và lưu theo title hoặc chỉ cần Title và ảnh và khai báo bộ biến thể và các thông tin mới hoàn toàn thì đây cũng là một giải pháp tốt để có thể crawl allsite. Tool vẫn hỗ trợ bạn tạo các thông tin như description, variantions… để xuất các mẫu import shopify, shopbase, woo, amazon

 

ƯU ĐIỂM

  • Crawl được all site, tiết kiệm chi phí
  • Rất phù hợp với việc chỉ tải ảnh và lưu về máy với tiêu đề sản phẩm hoặc crawl POD (toàn bộ thông tin biến thể, desciption đều set mới trên tool)

 

NHƯỢC ĐIỂM

  • Cần biết sơ qua về HTML và học XPATH, tại playlist đã có hơn 10 clip HD cấu hình, tuy nhiên nếu bạn là một người thích dùng tool theo kiểu: nhập link và ấn nút thì đây không phải tool dành cho bạn
  • Crawl theo từng site dựa trên mã HTML nên bạn cần cấu hình từng site trước khi crawl, kể cả chúng có cùng thuộc 1 platform

 

BẢNG GIÁ
3 triệu / tối đa 5 máy sử dụng vĩnh viễn. Tool không phụ thuộc platform nên freefix mọi lỗi phát sinh (với điều kiện đã cấu hình chuẩn)

 

PLAYLIST HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG