Làm sao để biết một tool auto thao tác trên trình duyệt có an toàn hay không?

Bước 1:
Khi bắt đầu tool, trình duyệt sẽ khởi động lên, nhanh chóng tắt tool để giữ lại trình duyệt đó
Bước 2:
Ấn F12 ở trình duyệt, vào mục console gõ:

navigator.webdriver

Nếu trả về true nghĩa là đang sử dụng selenium, ngược lại false nghĩa là không sử dụng

Bước 3:
Truy cập https://pixelscan.net/ và check trạng thái Automation
Truy cập: https://fingerprint.com/products/bot-detection/ để check sâu hơn các thông số

Nếu 1 tool auto trên trình duyệt đáp ứng được các điều kiện này thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng

(So sánh 2 hình dưới dây giữa 1 bên đã xử lý loại bỏ detect selenium và 1 bên chưa xử lý)