Free – Công cụ đổi tên ảnh trong theo tên Folder

Hôm nay rảnh rỗi nên code nhanh 1 tool tặng ae, tuy đơn giản nhưng chắc chắn nhiều người sẽ cần

Input: 1 folder cha (trong folder cha có nhiều folder con, tên folder con là title sản phẩm)

Output: Đổi tên tất cả ảnh trong folder con theo tên folder con

Ví dụ:

Folder con tên: February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket

-> Đổi tên các file con:

February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket 1.jpg

February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket 2.jpg

February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket 3.jpg

…..

 

Link tải:

https://www.mediafire.com/file/regjeb4l0zjnwti/AS.Rename.exe/file

 

Cách dùng: kéo thả folder cha vào trực tiếp file exe