CSV Generator – Giải pháp tạo CSV Shopify, Shopbase, Woo, Amazon, Ebay từ ảnh local

GIỚI THIỆU

Nếu bạn đang có 1 kho ảnh mockup cần bán trên Shopify, Shopbase, Woo, Amazon thì không thể up tay từng sản phẩm được, vì vậy đây chính là giải pháp bạn cần, tool sẽ tự động tạo file csv chuẩn cấu trúc để import lên  các platform trên chỉ sau 1 vài thao tác setup

 

QUY TRÌNH

1. Folder đầu vào sẽ được đọc như sau:

  • Ảnh lẻ được đọc là một sản phẩm 1 ảnh.
  • Ảnh được nhóm trong thư mục : được coi là một sản phẩm nhiều ảnh

Tên ảnh lẻ hoặc folder có thể là Title hoặc SKU+Title (tùy theo chế độ chọn trên tool)

2. Cài đặt template : khai báo các thông tin cố định như description, variantions… cần thiết để xuất file csv
3. Cài đặt API server ảnh trung gian (Support S3 aws, clouldinary hoặc API upload lên site wordpress)
4. Tool chạy và sinh sản phẩm, các ảnh local được convert sang dạng link ảnh và xuất ra file csv cần thiết

 

BẢNG GIÁ

1.5 triệu / tối đa 5 máy sử dụng vĩnh viễn. Tool không phụ thuộc platform nên freefix mọi lỗi phát sinh (với điều kiện đã cấu hình chuẩn)

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (CLICK ĐỂ XEM PLAYLIST)