Công cụ tìm kiếm các design trùng trên PC

BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT

Anh em nào làm spam trên redbubble hay teepublic… đều biết hậu quả của việc upload trùng quá nhiều design sẽ rất dễ bị sup acc (không cần trùng 100% nhưng nó giống 7-80% cũng bị tính là trùng), vì vậy công cụ này ra đời để ae desinger giải quyết được vấn đề đó, tìm kiếm các design tương đối giống nhau theo % để có thể xóa hoặc có phương án xử lý khác.

Lưu ý: các thuật toán liên quan tới xử lý ảnh đều chạy không nhanh, ví dụ ae có 1000 design sẽ mất khoảng 1-2h check tùy theo cấu hình máy, việc ae là treo máy đó và làm việc khác thoải mái cho tới khi tool đưa ra kết quả (tốc độ chậm chủ yếu do file design thông thường khá nặng nên load vào bộ nhớ lâu, trung bình so sánh 1 cặp ảnh chỉ mất dưới 1 giây, nhưng để so 1 ảnh với 1000 ảnh còn lại và tiếp tục như vậy với các ảnh còn lại thì sẽ không được nhanh)

 

BẢNG GIÁ

1 triệu / key 5 máy sử dụng vĩnh viễn

 

VIDEO DEMO FULL