Bộ công cụ auto upload design lên các platform POD Redbubble, Teepublic, Speardshirt…

GIỚI THIỆU

Đa số anh em Việt Nam chơi các platform POD như Redbubble, Teepublic, Teechip, Speardshirt… đều chơi kiểu công nghiệp, tạo rất nhiều store với lượng design lớn, vì vậy nếu upload theo cách thủ công thì mất rất nhiều thời gian và nhân lực.

Những tool dưới đây không phải mới, bên mình đã build rất nhiều theo yêu cầu từ năm 2019 tới nay, hiện nay tổng hợp lại nhu cầu chung để cho ra các quy trình phù hợp với đa số người sử dụng.

 

REDBUBBLE AUTO UPLOAD

  • Quy trình upload: người dùng tạo thủ công một sản phẩm mẫu trên store, cấu hình các template (shirt, mug.., tỉ lệ % design trên từng mẫu), tool sẽ thực hiện như người dùng thường làm là Copy Settings của sản phẩm mẫu đó, sau đó thay thế title, tags, description, design được khai báo từ excel trước đó.
  • Loại trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Firefox (cả bản mặc định hoặc portable), GPM-Login, GoLogin, có hỗ trợ tích hợp thêm các anti-detect nếu phù hợp (có phí)
  • Chức năng hỗ trợ: auto get tag theo từ khóa, dựa trên data của extension : Redbubble Tag Generator
  • Bảng giá: 3 triệu / tối đa 50 máy sử dụng vĩnh viễn , auto-update

Video demo full chức năng

 

… Các tool khác tiếp tục được update dưới đây khi mở bán